Skip to content
< Tillbaka

Så kan din organisation använda “nudging” för en framgångsrik IT-transformation

Organisationsförändringar är vanligtvis inte den mest populära delen av ett IT-projekt, eftersom det innebär att människor måste ändra sitt sätt att arbeta och tänka. Men en organisationsförändring är också en av de viktigaste nycklarna till en framgångsrik transformation. Hur kan vi hitta de bästa sätten att hjälpa människor att göra förändringen? Tricket heter NUDGE. 

En ‘’Nudge’’ är en liten knuff i rätt riktning. Du kan hjälpa människor att göra bättre val genom att skapa förutsättningar som uppmuntrar det valet. EAST-ramverket (Enkel, Attraktiv, Social, Tidsmässig) utvecklat av Behavioral Insights Team erbjuder användbara riktlinjer. 

E - Gör det enkelt

Förenkla budskapet och själva förändringen. Bryt ner dina komplexa processer i enklare åtgärder för att öka sannolikheten för att de kommer att antas. 

A - Gör det attraktivt

Designa belöningar och sanktioner (“piska och morot”) för maximal effekt. Ekonomiska incitament är ofta mycket effektiva, men även andra former av erkännande (t.ex. företagspriser och erkännande från chefer) har ofta visat sig fungera bra och kostar också mindre. 

S - Gör det socialt 

När människor påbörjat förändringen, visa andra i gruppen de goda exemplen, genom att använda nätverkets kraft. Uppmuntra människor att engagera sig för andra. Du kan främja nätverk för att möjliggöra kollektiva åtgärder, ge ömsesidigt stöd och uppmuntra beteenden för att sprida peer-to-peer. 

T - Gör det tidsmässigt

Nå ut till folk när de mest sannolikt är mottagliga. Det finns ett stort gap mellan avsikter och faktiska beteende. En beprövad lösning är att få människor att identifiera hinder för åtgärder och utveckla en specifik plan för att ta itu med dem. 

Vi på Langia har lång erfarenhet av organisatorisk transformation för framgångsrika IT-projekt. Vi kan hjälpa dig att uppnå en smidig implementering och samtidigt hålla din dagliga verksamhet igång utan störningar. Vi erbjuder specialiserade experter som kan hjälpa dig att snabbt och smidigt reagera på förändrade konsumentvanor och förbättra omnikanalkundupplevelsen, allt för att förbli konkurrenskraftig. Kontakta oss för att få reda på mer!

Läs Vidare

Ökad produktivitet med distansarbete
september 27, 2021
Ett hett ämne just nu är om vi ska gå tillbaka till att arbeta på kontoren nu när vi börjar se...
Nyckelroller och färdigheter för ditt SAP Commerce Team
november 7, 2023
SAP Commerce är en game-changer för de företag som vill inta en stark ställning på marknaden....
Vägen från Hybris till SAP Commerce Cloud
juli 13, 2021
Har du svårt att hålla reda på alla produkter, versioner och ständiga namnbyten i SAP...