Skip to content
< Tillbaka

Tillverkarens e-handel: 8 frågor att ställa och besvara för bästa resultat


Många tillverkare undersöker nya sätt att nå konsumenter direkt genom att lansera en ny digital handelskanal. COVID-19-pandemin har accelererat behovet av att utarbeta en e-handelsstrategi som passar för tillverkande företag. Att lansera en ny D2C- eller B2B2C-kanal handlar inte bara om att skapa en ny webbutik, utan det kräver betydande affärsförändringar och skapandet av nya processer för att nå framgång. Här är åtta frågor att ställa och besvara för tillverkare som vill få en framgångsrik e-handelsresa: 

1.Vad skiljer kunderna åt? 

Förbise inte vikten av att definiera din målkund för den nya kanalen. Dessa kunders egenskaper och krav kan skilja sig mycket från din nuvarande kundbas. 

2. Vilket värde ger den nya digitala kanalen?

Besvara dessa frågor för att förstå vad som är värdedrivande: 

-Hur kommer den nya kanalen att generera intäktsströmmar? 

-Hur kommer den nya kanalen minimera kostnaderna genom att betjäna kunder digitalt? 

3. Vilka ändringar av verksamheten är nödvändiga?

Att etablera en ny tillverkar-e-handelsplattform innebär förändringar i affärsprocesser. Ett vanligt misstag är att se kanalen som bara en ny mjukvaruplattform att lansera, snarare än en fullt fungerande verksamhet som kräver styrning. 

4. Är du redo att hantera en ny e-handelskanal?

Mogna organisationer kan ha den tekniska förmågan att lansera kanalen, men de kan underskatta effekterna på affärsprocesser. Därför är det viktigt att noggrant utvärdera vilka effekter den nya kanalen får innan lanseringen. 

5. Vilka produkter är bäst lämpade för kanalen?

När du bestämmer vilka produkter som ska visas på den nya e-handelsplattformen, överväg faktorer som: varumärkespåverkan och risk, anpassning av produktkategori eller underkategori till digital försäljning, kundefterfrågan, kunders digitala kompetens samt eventuell risk för konkurrens mellan andra kanaler. 

6. Kommer din produktlinje uppfylla kundernas krav?

För att maximera framgången under lanseringen, se till att du tillhandahåller allt ditt målkundsegment kräver. Annars kan låg användning och otillräcklig avkastning på investeringen uppstå på grund av ett negativt första intryck, vilket kan vara svårt att återhämta sig från.

7.Hur kommer du att hantera leverans och logistik? 

För att möta kundernas förväntningar på leveranstid måste du vara transparent med lagersaldon och ha ett pålitligt orderspårningssystem. Att lägga ut en del eller all leveranslogistik på entreprenad kan påskynda lanseringen av kanalen. 


8.Hur ska du marknadsföra ditt varumärke samtidigt som du undviker kannibalisering av andra kanaler? 

Företag med befintliga kanaler, till exempel återförsäljarnätverk, måste vara försiktiga med potentiell kanalkonflikt när de marknadsför sin nya webbplats. Motstridiga kampanjer kan uppstå om flera kanaler marknadsförs samtidigt.

På Langia har vi lång erfarenhet av att skapa en personlig omnikanalupplevelse för slutkunden med hjälp av SAP Commerce. Vi erbjuder specialister som hjälper er att förbli agila, svara effektivt på förändrade konsumentbeteenden och förbättra kundupplevelsen i alla era digitala kanaler. Våra ledande SAP Commerce-experter, många med en bakgrund hos SAP eller Hybris självt, säkerställer högsta kvalitet i leveransen samtidigt som de tar med sig intressanta tidigare erfarenheter från internationella kunder och projekt. Kontakta oss idag för mer information!

Läs Vidare

Optimera ditt SAP Commerce-team för marknadsledarskap och kostnadseffektivitet
december 19, 2023
Som en dynamisk ledare inom ditt område är ditt fokus att driva försäljningen och vinna nya...
Lägre klimatavtryck med e-handel
augusti 13, 2021
Tidigare i veckan fick världen tunga besked i samband med att FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade...
3 nycklar för att vinna i B2B-handel
oktober 25, 2022
När du förbereder dig för att omvandla din e-handelsverksamhet kommer de val du gör att avgöra din...