Skip to content
< Tillbaka

3 nycklar för att vinna i B2B-handel

När du förbereder dig för att omvandla din e-handelsverksamhet kommer de val du gör att avgöra din förmåga att driva tillväxt på kort och lång sikt som ett innovativt digitalt företag. Här är tre nycklar för att bli framgångsrik inom B2B-handel. 

Nyckel nr 1: Definiera dina affärskrav tydligt 

Många som verkar inom stora e-handelsprojekt frågar sig saker som: "Vilket kommersiellt tillvägagångssätt är rätt för mitt företag? Ska vi använda s.k. “headless” arkitektur? Ska vi ha en miljö med många eller flera instanser (single vs. multi tenant)?” Enligt vår erfarenhet är det dock bättre att börja med att fråga: "Vad behöver jag egentligen för att uppfylla mina affärskrav just nu? Vilken typ av upplevelse kan vi leverera för att möta och överträffa kundernas ständigt föränderliga förväntningar? Vad ska jag planera härnäst för att utveckla företaget, både på kort och lång sikt?” Att definiera dina affärskrav noggrant är den grundläggande nyckeln innan du kan börja omvandla din e-handelsverksamhet. 

Nyckel nr 2: Bestäm dig för en lämplig systemarkitektur

Pandemin påskyndade övergången till en digital-first-modell på B2B-marknaden, men varje företag är unikt. Det finns dock några gemensamma drag som man kan förhålla sig till när man funderar på vad som är stegen efter den monolitiska systemarkitektur som många idag önskar lägga bakom sig. Här följer några naturliga steg vid transformationen av e-handelns systemarkitektur: 

  1. Inledande övergångsstadium: Skilj på data och innehåll genom att lägga till ett innehållshanteringssystem (CMS) till plattformen och använd det varhelst det är möjligt samt öppna upp för API-integrationer, beroende på verksamhetens primära fokus och mål 
  2. Avancerad arkitektur: Lägg till de bästa lösningarna för att hantera varje enskild prioritet i kärnverksamheten
  3. “Headless” arkitektur: Frikoppla front- och back-end-lagren helt, och låt delarna kommunicera med ett väldefinierat protokoll, t.ex. GraphQL 
  4. Komponenter + mikroservice: En svit av oberoende, specialbyggda komponenter som kan deployas enskilt och som kommunicerar fritt genom ett väldefinierat gränssnitt med lätta API:er 

Nyckel nr 3: Anpassa dina medarbetare och processer 

När du planerar för ett stort e-handelsprojekt är det viktigt att ha ett stegvis tillvägagångssätt. Börja med att definiera din övergripande strategi och kommunicera den internt till alla relevanta intressenter. Många företag som startar digital omnikanalhandel gör misstaget att utse befintliga resurser för att hantera komplexiteten i denna nya affärsmodell. Istället bör du antingen dedikera kvalificerade interna resurser eller anlita nya specialister för att driva det dagliga förändringsarbetet och se till att din organisation kan skalas upp i takt med att affärsvolym och komplexitet växer.

Vi på Langia har lång erfarenhet av organisatorisk transformation för framgångsrika IT-projekt. Vi kan hjälpa dig att uppnå en smidig implementering och samtidigt hålla din dagliga verksamhet igång utan störningar. Vi erbjuder specialiserade experter som kan hjälpa dig att snabbt och smidigt reagera på förändrade konsumentvanor och förbättra omnikanalkundupplevelsen, allt för att förbli konkurrenskraftig. Kontakta oss för att få reda på mer!

Läs Vidare

Så kan din organisation använda “nudging” för en framgångsrik IT-transformation
juni 21, 2022
Organisationsförändringar är vanligtvis inte den mest populära delen av ett IT-projekt, eftersom...
SAP Commerce Cloud - Den högst rankade e-handelsplattformen i B2B och B2C baserad på 2022 Gartner® Critical Capabilities
september 27, 2022
Letar du efter en e-handelsplattform byggd för global skalbarhet, med stöd för stora, komplexa...
De tre största utmaningarna B2B-företag står inför idag – Lös dessa och bli framgångsrik
november 29, 2021
E-handeln utvecklas ständigt och det kan vara svårt att hänga med i det höga tempot. För att bli...