Skip to content
< Tillbaka

AI:s påverkan på e-handel och detaljhandel: de 4 största utmaningarna

Både detaljhandel och e-handel håller på att omvandlas av AI: tekniken har potential att revolutionera kundresan, injicera den med personalisering, skapa fördjupade upplevelser och optimera grundläggande uppgifter som lagerhantering. Vägen till framgångsrik AI-integration är dock inte utan hinder för de varumärken som önskar införa tekniken. Här är de fyra främsta utmaningarna som behöver tacklas: 

1. Datakvalitet 

AI:s effektivitet inom detaljhandeln bygger på högkvalitativ data. Det är data som driver AI-system för kundanalyser, lagerhantering och personliga upplevelser. Detta innebär också att datan också utgör grunden för exakta insikter och prognoser. För ett stabilt flöde av pålitlig data i AI-applikationer bör företag fokusera på att bygga en stark infrastruktur för data, införa strikt datahantering och använda verktyg för gallring av data. 

2. Etiska och säkerhetsmässiga bekymmer 

Införandet av AI ger upphov till säkerhets- och etikrelaterade frågor, inklusive risker kring regelefterlevnad, potentiella dataläckor, snedvriden beslutsfattning, brist på transparens samt etiska överväganden. För att hantera dessa utmaningar behöver företag regelbundet granska processer för hantering av data och investera i programvara för att säkerställa regelefterlevnad avseende integritet, implementera starka datasäkerhetsåtgärder för att skydda kundinformation och genomföra rutinmässiga etiska granskningar samt etablera riktlinjer för AI-användningen som återspeglar företagets kärnvärden.

3. Kundförtroende 

Även om detaljhandeln är ivrig att införa AI, är inte alla kunder lika mottagliga på grund av misstankar och farhågor om konstant automatisering. För att främja förtroende och acceptans bör företag öka transparensen, prioritera dataskydd, bygga pålitliga system, kommunicera framsteg inom AI och aktivt söka kundfeedback för att anpassa sina lösningar efter kundernas önskemål. 

4. Kompetensklyfta 

Det snabbt ökande behovet av AI-kompetens gör att efterfrågan överstiger tillgången på utbildad personal, vilket leder till en kompetensklyfta. Företag kan åtgärda detta genom att vidareutbilda befintliga medarbetare, samarbeta med akademiska institutioner för ny kompetens, främja en inkluderande företagskultur och omfamna fjärrarbete för att få tillgång till global AI-expertis, något som dessutom främjar mångfald. 

I den ständigt föränderliga världen av e-handel och detaljhandel kan Langia IT Solutions hjälpa dig med omställningen av ditt företag. Med specialisering inom SAP Commerce tar vi itu med de avgörande utmaningarna inom AI. AI-driven marknadsföring med hjälp av SAP Commerce är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa företag att öka sina intäkter, optimera produktsortimentet och förbättra prissättningsstrategier. På Langia har vi ett team av experter inom SAP Commerce som kan hjälpa dig att ställa in och optimera AI-drivna produktexponeringsmöjligheter för att öka lönsamheten, minska avvisningsfrekvensen och förbättra ordervärdet på din plattform. Vänta inte med att optimera din e-handelsverksamhet. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att dra nytta av de AI-drivna marknadsföringsfunktionerna i SAP Commerce och öka såväl försäljning som kundnöjdhet.

Läs Vidare

Möt dina kunder på deras egna villkor
mars 31, 2021
Visste du att SAP Commerce Cloud erbjuder en kontextdriven service som ger dig möjligheten att ge...
5 tips på hur du gör dig redo för ökad trafik under högtider och kampanjer
september 13, 2022
Klassiska kampanjdagar och högtider är i antågande - Halloween, Black Friday, Cyber Monday och jul....
Revolutionera din kundupplevelse med AI-drivna produktexponeringsmöjligheter i SAP Commerce
mars 7, 2023
I dagens högt konkurrensutsatta e-handelslandskap letar företag ständigt efter sätt att ligga...